فیلتر

ترکمتر
ترکمتر تقه ای ساده FORCE

ترکمتر تقه ای ساده FORCE

فورس

148,000,000 ریال
ترکمتر تقه ای قفلی FORCE

ترکمتر تقه ای قفلی FORCE

فورس

74,250,000 ریال
ترکمتر سری NS صنعتی HEZBURN

ترکمتر سری NS صنعتی HEZBURN

هزبرن

1,250,000,000 ریال
ترکمتر سری RE صنعتی HEZBURN

ترکمتر سری RE صنعتی HEZBURN

هزبرن

620,000,000 ریال

 

خرید انواع ترکمتر تقه ای هزبرن ، ترکمتر تقه ای فورس، ترکمترجغجغه، ترکمتر ساعتی و ترکمتر پیچ گوشتی با بهترین قیمت  و کیفیت از ابزارماشین