ترکمتر تقه ای ساده FORCE

ترکمتر تقه ای ساده FORCE

کد محصول ...647
49,800,000 ریال
ترکمتر تقه ای سری BA برند HEZBURN

ترکمتر تقه ای سری BA برند HEZBURN

کد محصول ...H701
14,800,000 ریال
ترکمتر  تقه ای سری FD برند HEZBURN

ترکمتر تقه ای سری FD برند HEZBURN

کد محصول ...H702
35,850,000 ریال
ترکمتر تقه ای قفلی FORCE

ترکمتر تقه ای قفلی FORCE

کد محصول ...647
42,000,000 ریال
ترکمتر تقه ای سری KF  قفل دار HEZBURN

ترکمتر تقه ای سری KF قفل دار HEZBURN

کد محصول ...H705
41,500,000 ریال
ترکمتر سری NS صنعتی HEZBURN

ترکمتر سری NS صنعتی HEZBURN

کد محصول ...H70482
810,000,000 ریال
ترکمتر ساعتی هزبرن سری MA

ترکمتر ساعتی هزبرن سری MA

کد محصول ...H710
79,500,000 ریال
ترکمتر دسته پیچ گوشتی سری ZD  برند HEZBURN

ترکمتر دسته پیچ گوشتی سری ZD برند HEZBURN

کد محصول H700206
47,500,000 ریال
ترکمتر سری ZD  دسته پیچ گوشتی HEZBURN

ترکمتر سری ZD دسته پیچ گوشتی HEZBURN

کد محصول H700106
47,000,000 ریال
ترکمتر سری NL  صنعتی HEZBURN

ترکمتر سری NL صنعتی HEZBURN

کد محصول H709123000
ناموجود
ترکمتر سری NP صنعتی HEZBURN

ترکمتر سری NP صنعتی HEZBURN

کد محصول H70882000
ناموجود
ترکمتر سری RE صنعتی HEZBURN

ترکمتر سری RE صنعتی HEZBURN

کد محصول H70381500
ناموجود

 

انواع ترکمتر تقه ای، ترکمتر جغجغه، ترکمتر ساعتی و ترکمتر پیچ گوشتی