تنوع بی نظیر انواع بیت بکس، آچار بکش، جعبه بکس و متعلقات آن را در فروشگاه ابزار ماشین مشاهده می کنید

 آچار بکس 6 و 12 گوش کوتاه و بلند، آچار بکس ستاره ای کوتاه و بلند، تورکس بکسی، جعبه بکس های متنوع اینچی و میلیمتری همراه با متعلقات، انواع پیچگوشتی بکسی با سری مختلف، انواع دسته بکس

بکس کوتاه 1/4 درایو 6 پر FORCE

بکس کوتاه 1/4 درایو 6 پر FORCE

کد محصول ...525
بکس کوتاه 1/4 درایو 6 پر 4 میلیمتر
220,000 ریال
بکس ستاره ای کوتاه 1/4 درایو 6 پر FORCE

بکس ستاره ای کوتاه 1/4 درایو 6 پر FORCE

کد محصول ...526
بکس ستاره ای کوتاه 1/4 درایو 6 پر E4
370,000 ریال

بکس کوتاه ستاره ای 3/8 درایو 6 پر FORCE

بکس کوتاه ستاره ای 3/8 درایو 6 پر FORCE

کد محصول ...536
بکس کوتاه ستاره ای 3/8 درایو 6 پر E4
550,000 ریالبکس کوتاه 1/2 درایو 12پر FORCE

بکس کوتاه 1/2 درایو 12پر FORCE

کد محصول 54932
54908 بکس کوتاه 1/2 درایو 12پر 8mm
450,000 ریالآچار بکس کوتاه 1/2 درایو 6 پر FORCE

آچار بکس کوتاه 1/2 درایو 6 پر FORCE

کد محصول ...545
54506 بکس کوتاه 1/2 درایو شش گوش 6mm
450,000 ریال
بکس ستاره ای کوتاه 1/2 درایو FORCE

بکس ستاره ای کوتاه 1/2 درایو FORCE

کد محصول ...546
54608 بکس ستاره ای کوتاه 1/2 درایو E8
730,000 ریال
بکس کوتاه 3/4 درایو 6 پر  FORCE

بکس کوتاه 3/4 درایو 6 پر FORCE

کد محصول 56560
56519 بکس کوتاه 3/4 درایو 19mm
1,700,000 ریال
آچار بکس کوتاه 1/2 اینچ  درایو 6 پر DANA PLUS

آچار بکس کوتاه 1/2 اینچ درایو 6 پر DANA PLUS

کد محصول ...D3064
آچار بکس کوتاه 1/2 اینچ درایو 6 پر مدل D306408
170,000 ریالآچار بکس بلند 6 پر سفید 1/2 اینچ درایو FORCE

آچار بکس بلند 6 پر سفید 1/2 اینچ درایو FORCE

کد محصول ...54577
5457706 بکس بلند 6 پر سفید 1.2 اینچ درایو
1,110,000 ریال
آچار بکس ستاره ای بلند 6 پر سفید 1/2 اینچ درایو FORCE

آچار بکس ستاره ای بلند 6 پر سفید 1/2 اینچ درایو FORCE

کد محصول ...54677
آچار بکس ستاره ای بلند 6 پر 1/2 اینچ درایو E8
1,930,000 ریال

بکس بلند 1/4 درایو 6 پر FORCE

بکس بلند 1/4 درایو 6 پر FORCE

کد محصول ...5255
بکس بلند 1/4 درایو 6 پر 4 میلیمتر
500,000 ریال
بکس ستاره ای بلند 1/4 درایو 6 پر FORCE

بکس ستاره ای بلند 1/4 درایو 6 پر FORCE

کد محصول ...52650
بکس ستاره ای بلند 1/4 درایو 6 پر FORCE
135,000 ریال
آچار بکس بلند 1/2 درایو 12پر FORCE

آچار بکس بلند 1/2 درایو 12پر FORCE

کد محصول ...54977
بکس بلند 1/2 درایو 12پر 8 میلیمتر
1,110,000 ریال
آچار بکس بلند 6 پر سفید 1/2 اینچ درایو DANA PLUS

آچار بکس بلند 6 پر سفید 1/2 اینچ درایو DANA PLUS

کد محصول ...DL3064
بکس بلند 6 پر سفید 1/2 اینچ درایو مدل DL306408
370,000 ریالبکس فشار قوی فوق بلند 6 پر رنگی  1/2 درایو  FORCE

بکس فشار قوی فوق بلند 6 پر رنگی 1/2 درایو FORCE

کد محصول 44515019C
بکس فوق بلند فشار قوی رنگی 1.2 اینچ 44515019C
5,930,000 ریال
بکس فشار قوی بلند 1/2 درایو 6 پر Force

بکس فشار قوی بلند 1/2 درایو 6 پر Force

کد محصول ...44585
4458506 بکس بلند فشار قوی1/2 درایو 6
1,370,000 ریال


بکس فشار قوی بلند 1/2 درایو 12 پر FORCE

بکس فشار قوی بلند 1/2 درایو 12 پر FORCE

کد محصول ...44885
بکس فشار قوی بلند 1/2 درایو 12 پر 13
2,500,000 ریال

بکس فشار قوی بلند 1اینچ درایو 6 پر FORCE

بکس فشار قوی بلند 1اینچ درایو 6 پر FORCE

کد محصول ...485100
48510024 بکس بلند قشار قوی 1 درایو24mm
4,740,000 ریال بکس فشار قوی کوتاه 1/2 درایو  FORCE

بکس فشار قوی کوتاه 1/2 درایو FORCE

کد محصول ...445
بکس کوتاه فشار قوی 1/2درایو 8 میلیمتر 44508
720,000 ریال

بکس فشار قوی بلند 3/4 درایو 6 پر Force

بکس فشار قوی بلند 3/4 درایو 6 پر Force

کد محصول 46510065
46510019 بکس بلند فشار قوی 3/4 درایو19mm
3,530,000 ریال