بکس کوتاه 1/4 درایو 6 پر FORCE

بکس کوتاه 1/4 درایو 6 پر FORCE

کد محصول ...525
450,000 ریال
بکس کوتاه ستاره ای 3/8 درایو 6 پر FORCE

بکس کوتاه ستاره ای 3/8 درایو 6 پر FORCE

کد محصول ...536
1,120,000 ریال
بکس کوتاه 1/2 درایو 12پر FORCE

بکس کوتاه 1/2 درایو 12پر FORCE

کد محصول ...549
940,000 ریال
آچار بکس کوتاه 1/2 درایو 6 پر FORCE

آچار بکس کوتاه 1/2 درایو 6 پر FORCE

کد محصول ...545
940,000 ریال
بکس ستاره ای کوتاه 1/2 درایو FORCE

بکس ستاره ای کوتاه 1/2 درایو FORCE

کد محصول ...546
1,380,000 ریال
بکس کوتاه 3/4 درایو 6 پر  FORCE

بکس کوتاه 3/4 درایو 6 پر FORCE

کد محصول 56560
3,560,000 ریال
بکس کوتاه 3/4 درایو 12 پر FORCE

بکس کوتاه 3/4 درایو 12 پر FORCE

کد محصول ...569
3,560,000 ریال
بکس کوتاه 1اینچ درایو 12 پر  FORCE

بکس کوتاه 1اینچ درایو 12 پر FORCE

کد محصول 58995
7,440,000 ریال
آچار بکس بلند 6 پر 1/2 درایو FORCE

آچار بکس بلند 6 پر 1/2 درایو FORCE

کد محصول ...54577
2,210,000 ریال
بکس بلند 1/4 درایو 6 پر FORCE

بکس بلند 1/4 درایو 6 پر FORCE

کد محصول ...5255
1,120,000 ریال
بکس ستاره ای بلند 1/4 درایو 6 پر FORCE

بکس ستاره ای بلند 1/4 درایو 6 پر FORCE

کد محصول ...52650
2,070,000 ریال
آچار بکس بلند 1/2 درایو 12پر FORCE

آچار بکس بلند 1/2 درایو 12پر FORCE

کد محصول ...54977
2,210,000 ریال

 انواع آچار بکس، بیت بکس، جعبه بکس و متعلقات آن

 

 آچار بکس 6 و 12 گوش کوتاه و بلند، آچار بکس ستاره ای کوتاه و بلند، تورکس بکسی، جعبه بکس های متنوع اینچی و میلیمتری همراه با متعلقات، انواع پیچ گوشتی بکسی با سری مختلف، انواع دسته بکس