دریل 10 هفتیری  چپ و راست 2000 دور SUMAKE

دریل 10 هفتیری چپ و راست 2000 دور SUMAKE

کد محصول ST-M5010
38,400,000 ریال
دريل بادی هفتيري  10 میلیمتر 2200 دور SP

دريل بادی هفتيري 10 میلیمتر 2200 دور SP

کد محصول SP-1525
80,400,000 ریال
دریل بادی 13 چپ و راست SP

دریل بادی 13 چپ و راست SP

کد محصول SP- 1527
132,000,000 ریال
دريل بادی 13 هفتيري  550 دور SP

دريل بادی 13 هفتيري 550 دور SP

کد محصول SP-1533
116,400,000 ریال
دریل  بادی 10 هفتيري 3000 دور SP

دریل بادی 10 هفتيري 3000 دور SP

کد محصول SP-1540
80,400,000 ریال
دريل بادی 10 چپقي 1800 دور SP

دريل بادی 10 چپقي 1800 دور SP

کد محصول SP-1510 AH
100,800,000 ریال
دريل بادی 10 مستقيم 3800 دور SP

دريل بادی 10 مستقيم 3800 دور SP

کد محصول SP-1523 D
85,200,000 ریال
دریل 13 چپ و راست 800 دور SUMAKE

دریل 13 چپ و راست 800 دور SUMAKE

کد محصول ST-M5012
ناموجود

انواع دریل های بادی مستقیم، هفتیری کارگاهی و صنعتی

برندهای اس پی ژاپن و سوماک تایوان