پولیش بادی 7 اینچ  SUMAKE

پولیش بادی 7 اینچ SUMAKE

کد محصول ST-7770
87,000,000 ریال
سنباده بادی گرد 7 اینچ SUMAKE

سنباده بادی گرد 7 اینچ SUMAKE

کد محصول ST-7773
81,800,000 ریال
مینی کفساب بادی 5 اینچ، 11000 دور SUMAKE

مینی کفساب بادی 5 اینچ، 11000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7737
81,500,000 ریال
ميني كف ساب 5 اينچ 12000 دور SP

ميني كف ساب 5 اينچ 12000 دور SP

کد محصول SP-1257
168,000,000 ریال
کفساب بادی 7 اینچ 7000 دور SUMAKE

کفساب بادی 7 اینچ 7000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7741
170,000,000 ریال
کفساب بادی 7 اینچ 7500 دور SP

کفساب بادی 7 اینچ 7500 دور SP

کد محصول SP-1261L-14
330,000,000 ریال
سنباده لرزان بادی 8000 دور SUMAKE

سنباده لرزان بادی 8000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7718
43,000,000 ریال
سنباده لرزان بادی چهارگوش صنعتی SUMAKE

سنباده لرزان بادی چهارگوش صنعتی SUMAKE

کد محصول JON-70 C
192,500,000 ریال
سنباده بادی گرد 3 اینچ هفتیری SUMAKE

سنباده بادی گرد 3 اینچ هفتیری SUMAKE

کد محصول ST-C120
70,600,000 ریال
سنباده بادی گرد 5 اینچ پرزدار SUMAKE

سنباده بادی گرد 5 اینچ پرزدار SUMAKE

کد محصول ST-7104 DC
118,000,000 ریال
سنباده نواری 16000 دور SUMAKE

سنباده نواری 16000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7710 L
75,400,000 ریال
پولیش بادی SP

پولیش بادی SP

کد محصول SP-1247
190,000,000 ریال
سنباده لرزان چهارگوش 15000 دور SUMAKE

سنباده لرزان چهارگوش 15000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7717 S
ناموجود

انواع پولیشر بادی، کفساب بادی و سنباده بادی