در صورت نیاز به ارسال فوری هزینه ارسال مجددا محاسبه میشود و پرداخت در محل فقط برای شهر تهران ممکن است.