چکش تخریب کیفی سوماک با قلم 6 پر SUMAKE

چکش تخریب کیفی سوماک با قلم 6 پر SUMAKE

کد محصول ST-2212 KH
41,600,000 ریال
چکش تخریب بادی  با قلم 5/5 کیلویی SUMAKE

چکش تخریب بادی با قلم 5/5 کیلویی SUMAKE

کد محصول ST-2201 H
159,000,000 ریال
چکش تخریب بادی 7 کیلویی با قلم  SUMAKE

چکش تخریب بادی 7 کیلویی با قلم SUMAKE

کد محصول ST-2204H
216,000,000 ریال
چکش تخریب بتن کن  SUMAKE

چکش تخریب بتن کن SUMAKE

کد محصول ST-2603
812,500,000 ریال
چکش تخریب بادی 1/5 کیلوگرم SUMAKE

چکش تخریب بادی 1/5 کیلوگرم SUMAKE

کد محصول ST-2310 H
ناموجود
چکش تخریب کیفی 1.65 کیلوگرم SP

چکش تخریب کیفی 1.65 کیلوگرم SP

کد محصول SP-1410K
ناموجود

فروشگاه اینترنتی ابزارماشین ارائه دهنده انواع چکش های تخریب بادی