فیلتر

جعبه ابزار/میزکار
استند بکس سه طبقه  FORCE

استند بکس سه طبقه FORCE

فورس

119,000,000 ریال
میزکار کارگاهی فلزی HEZBURN

میزکار کارگاهی فلزی HEZBURN

هزبرن

222,000,000 ریال

انواع میزکار و جعبه ابزارهای حرفه ای شامل انواع جعبه ابزارهای قابل حمل و ثابت درجه یک، جعبه ابزار صندوقی، جعبه ابزار ترانزیتی، جعبه ابزار کارگاهی و میز کار