دسته بکس ساده L  شکل FORCE

دسته بکس ساده L شکل FORCE

کد محصول ...815
4,500,000 ریال
دسته بکس T شکل FORCE

دسته بکس T شکل FORCE

کد محصول 819...t
3,120,000 ریال
دسته بکس تی (T) شکل  6 پر FORCE

دسته بکس تی (T) شکل 6 پر FORCE

کد محصول A...774
3,620,000 ریال
دسته بکس هندلی 1/2 درایو FORCE

دسته بکس هندلی 1/2 درایو FORCE

کد محصول 8154410A
6,800,000 ریال
دسته بکس کشوئی FORCE

دسته بکس کشوئی FORCE

کد محصول ....803
1,300,000 ریال
دسته بکس کشویی 3/4 و 1 درایو DANAPLUS

دسته بکس کشویی 3/4 و 1 درایو DANAPLUS

کد محصول D316510
5,900,000 ریال
دسته بکس جغجغه ای 24 دنده FORCE

دسته بکس جغجغه ای 24 دنده FORCE

کد محصول ...802
7,000,000 ریال
دسته بکس جغجغه ای 20 دنده FORCE

دسته بکس جغجغه ای 20 دنده FORCE

کد محصول 802215
12,850,000 ریال
دسته بکس جغجغه اي تاشو 1/4 درايو FORCE

دسته بکس جغجغه اي تاشو 1/4 درايو FORCE

کد محصول 802218
14,700,000 ریال
دسته بكس جغجغه اي 3/8 درايو 30 دنده FORCE

دسته بكس جغجغه اي 3/8 درايو 30 دنده FORCE

کد محصول 802315
15,000,000 ریال
دسته بکس جغجغه 1/2 درایو 36 دنده FORCE

دسته بکس جغجغه 1/2 درایو 36 دنده FORCE

کد محصول 802415
17,450,000 ریال
دسته بکس جغجغه 1/2 درایو 36 دنده FORCE

دسته بکس جغجغه 1/2 درایو 36 دنده FORCE

کد محصول 802433
16,300,000 ریال
دسته بکس جغجغه ای 72 دنده DANAPLUS

دسته بکس جغجغه ای 72 دنده DANAPLUS

کد محصول ...D30
2,600,000 ریال
دسته بکس جغجغه ای 24 دنده عاج دار FORCE

دسته بکس جغجغه ای 24 دنده عاج دار FORCE

کد محصول ...802
6,800,000 ریال
دسته بکس جغجغه ای 1 درایو 72 دنده DANAPLUS

دسته بکس جغجغه ای 1 درایو 72 دنده DANAPLUS

کد محصول D308760
32,500,000 ریال
دسته بکس لقلقه ای FORCE

دسته بکس لقلقه ای FORCE

کد محصول 8018650
2,950,000 ریال
دسته بکس لقلقه ای کوتاه DELTA

دسته بکس لقلقه ای کوتاه DELTA

کد محصول ...22020
1,150,000 ریال

انواع دسته بکس

 

فروش اینترنتی انواع دسته بکس های جغجغه ای، کشویی و ال شکل، تی، لقلقه ای، پیچ گوشتی های بکس گیر و... با اندازه درایوهای متفاوت.