فیلتر

دسته بکس
دسته بکس ساده L  شکل FORCE

دسته بکس ساده L شکل FORCE

فورس

5,850,000 ریال
دسته بکس T شکل FORCE

دسته بکس T شکل FORCE

فورس

3,950,000 ریال
دسته بکس کشوئی FORCE

دسته بکس کشوئی FORCE

فورس

1,580,000 ریال
دسته بکس کشویی 3/4 و 1 درایو DANAPLUS

دسته بکس کشویی 3/4 و 1 درایو DANAPLUS

دانا پلاس

24,000,000 ریال

انواع دسته بکس

فروش اینترنتی انواع دسته بکس های جغجغه ای، کشویی و ال شکل، تی، لقلقه ای، پیچ گوشتی های بکس گیر و... با اندازه درایوهای متفاوت.