زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو FORCE

زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو FORCE

کد محصول 9G1802
زاویه سنج ترکمتر(گشتاور سنج) 9G1802
6,110,000 ریال
زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو مگنتی DANA PLUS

زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو مگنتی DANA PLUS

کد محصول D04Z0018
ابزار گشتاور سنج "1/2 درایو مگنتی Dana plus
4,500,000 ریال
زاویه سنج ترکمتر 3/4 اینچ درایو مگنتی DANA PLUS

زاویه سنج ترکمتر 3/4 اینچ درایو مگنتی DANA PLUS

کد محصول D04Z0027
ابزار گشتاور سنج 3/4 اینچ درایو مگنتی Dana plus
7,950,000 ریال
تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14) Hezburn

تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14) Hezburn

کد محصول H78040912
تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14) 78040912
3,200,000 ریال
تبدیل فیوزدار 208 نیوتن متر HEZBURN

تبدیل فیوزدار 208 نیوتن متر HEZBURN

کد محصول H780544208
تبدیل فیوزدار 208 نیوتن متر HEZBURN
8,500,000 ریال
تبدیل فیوزدار 275 نیوتن متر HEZBURN

تبدیل فیوزدار 275 نیوتن متر HEZBURN

کد محصول H780544275
تبدیل فیوزدار275 نیوتن متر HEZBURN
10,050,000 ریال
تبدیل فیوزدار 357 نیوتن متر HEZBURN

تبدیل فیوزدار 357 نیوتن متر HEZBURN

کد محصول H780544357
بدیل فیوزدار 357 نیوتن متر
12,500,000 ریال
کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14) Hezburn

کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14) Hezburn

کد محصول H780341418
کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14) 780341418
2,550,000 ریال
کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9) Hezburn

کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9) Hezburn

کد محصول H780330912
کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9) 780330912
2,250,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (12*9) مینی Hezburn

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (12*9) مینی Hezburn

کد محصول H780240912s
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (12*9) مینی 7802409
2,450,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) Hezburn

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) Hezburn

کد محصول H780241418
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) 780241418
3,000,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) مینی Hezburn

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) مینی Hezburn

کد محصول H780241418s
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) مینی 780241
3,200,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) Hezburn

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) Hezburn

کد محصول H780230912
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) 780230912
2,200,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) مینی Hezburn

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) مینی Hezburn

کد محصول H780230912s
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) مینی 7802309
2,350,000 ریال
آچار کلگی ترکمتر جغجغه ای (12*9) 24 دنده FORCE

آچار کلگی ترکمتر جغجغه ای (12*9) 24 دنده FORCE

کد محصول 647H309
آچار کلگی ترکمتر جغجغه ای 3/8 اینچ درایو 647H309
3,650,000 ریال

تبدیل یدکی ترکمتر (18*14) به (12*9) Hezburn

تبدیل یدکی ترکمتر (18*14) به (12*9) Hezburn

کد محصول H78041418
ناموجود