زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو FORCE

زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو FORCE

کد محصول 9G1802
8,550,000 ریال
تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14) HEZBURN

تبدیل یدکی ترکمتر(12*9) به (18*14) HEZBURN

کد محصول H78040912
5,200,000 ریال
تبدیل یدکی ترکمتر (18*14) به (12*9) HEZBURN

تبدیل یدکی ترکمتر (18*14) به (12*9) HEZBURN

کد محصول H78041418
6,820,000 ریال
تبدیل فیوزدار 208 نیوتن متر HEZBURN

تبدیل فیوزدار 208 نیوتن متر HEZBURN

کد محصول H780544208
11,000,000 ریال
تبدیل فیوزدار 275 نیوتن متر HEZBURN

تبدیل فیوزدار 275 نیوتن متر HEZBURN

کد محصول H780544275
13,000,000 ریال
تبدیل فیوزدار 357 نیوتن متر HEZBURN

تبدیل فیوزدار 357 نیوتن متر HEZBURN

کد محصول H780544357
15,000,000 ریال
کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14) HEZBURN

کلگی ترکمتر ثابت درایو"1/2 (18*14) HEZBURN

کد محصول H780341418
5,300,000 ریال
کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9) HEZBURN

کلگی ترکمتر ثابت درایو"3/8 (12*9) HEZBURN

کد محصول H780330912
4,500,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) HEZBURN

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"1/2 (18*14) HEZBURN

کد محصول H780241418
5,300,000 ریال
کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) HEZBURN

کلگی ترکمتر جغجغه ای درایو"3/8 (12*9) HEZBURN

کد محصول H780230912
3,800,000 ریال