ترکمتر تقه ای ساده FORCE

ترکمتر تقه ای ساده FORCE

کد محصول ...647
146,400,000 ریال
ترکمتر تقه ای سری BA برند HEZBURN

ترکمتر تقه ای سری BA برند HEZBURN

کد محصول ...H701
23,760,000 ریال
ترکمتر  تقه ای سری FD برند HEZBURN

ترکمتر تقه ای سری FD برند HEZBURN

کد محصول ...H702
54,720,000 ریال
ترکمتر تقه ای قفلی FORCE

ترکمتر تقه ای قفلی FORCE

کد محصول ...647
51,000,000 ریال
ترکمتر تقه ای سری KF  قفل دار HEZBURN

ترکمتر تقه ای سری KF قفل دار HEZBURN

کد محصول ...H705
71,760,000 ریال
ترکمتر سری NS صنعتی HEZBURN

ترکمتر سری NS صنعتی HEZBURN

کد محصول ...H70482
1,106,400,000 ریال
ترکمتر سری RE صنعتی HEZBURN

ترکمتر سری RE صنعتی HEZBURN

کد محصول H70381500
554,400,000 ریال
ترکمتر ساعتی هزبرن سری MA

ترکمتر ساعتی هزبرن سری MA

کد محصول ...H710
119,400,000 ریال
ترکمتر دسته پیچ گوشتی سری ZD  برند HEZBURN

ترکمتر دسته پیچ گوشتی سری ZD برند HEZBURN

کد محصول H700206
70,800,000 ریال
زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو FORCE

زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو FORCE

کد محصول 9G1802
10,320,000 ریال
زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو DANAPLUS

زاویه سنج ترکمتر 1/2 اینچ درایو DANAPLUS

کد محصول D08241
2,940,000 ریال
زاویه سنج ترکمتر 3/4  درایو مگنتی DANA PLUS

زاویه سنج ترکمتر 3/4 درایو مگنتی DANA PLUS

کد محصول D04Z0027
17,820,000 ریال
مولتی پلایر تبدیل 1/2 به 3/4 اینچ FORCE

مولتی پلایر تبدیل 1/2 به 3/4 اینچ FORCE

کد محصول 65103
180,000,000 ریال
مولتی پلایر تبدیل درایو در سه مدل FORCE

مولتی پلایر تبدیل درایو در سه مدل FORCE

کد محصول ...651
171,600,000 ریال
مولتی پلایر تبدیل 1/2 به 1 اینچ FORCE

مولتی پلایر تبدیل 1/2 به 1 اینچ FORCE

کد محصول 65112L
264,000,000 ریال
مولتی پلایر تبدیل درایو 3/4 به 1اینچ HEZBURN

مولتی پلایر تبدیل درایو 3/4 به 1اینچ HEZBURN

کد محصول H79682700
285,600,000 ریال
مولتی پلایر تبدیل درایو 3/4 به 1اینچ HEZBURN

مولتی پلایر تبدیل درایو 3/4 به 1اینچ HEZBURN

کد محصول H79683000
201,600,000 ریال

آچار ترکمتر

 

انواع آچار ترکمتر (گشتاورسنج) و مولتی پلایر یا مولتی پلیر