فیلتر

فیلتر بازکن کاسه ای تکی FORCE

برند :

کد محصول: ...631

ویژگی های اصلی محصول:

  • تعویض فیلتر روغن در کمترین زمان
  • کاربری آسان
  • مخصوص تعویض روغن برای محل های با دسترسی محدود 
شماره فنی قطر کارگیر تعداد پر داخل آچار
6317330 73  30
6317315 73  15
6317414 74  14
6317408 74 8
6317415 74 15
6317515 75 15
6317612 76 12
6317815 78 15
6317915 79 15
6318418 84 18
6318614 86 15
6318915 89 15
6319115 91 15
6319112 91 12
6319115 91 15
6319215 92 15
6319515 95 15
63110115 101 15

 

آنچه شما انتخاب کرده اید:

فیلتر بازکن کاسه ای تکی FORCE

موجود در انبار

قیمت نهایی : 12,900,000 ریال
  
نام
ایمیل
نظر
{"Models": [{"ModelId":2279,"ModelName":"فیلتر بازکن کاسه ای تکی 6317330","ModelRef":"F6317330","QtyRemaining":1,"QtyStockSet":1,"Description":"","ColorId":-1,"ColorText":"","ColorValue":"","SizeId":-1,"SizeText":"","WeightId":-1,"WeightText":"","WeightValue":"","UnitCost":12900000.0000,"DealerCost":0,"AfterDiscount":12900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountStartDate":"","DiscountEndDate":"","IsSpecialDiscount":false,"VendorId":"0","VendorName":"","ImageUrl":"","Extra":""},{"ModelId":2286,"ModelName":"فیلتر بازکن کاسه ای تکی 6317612","ModelRef":"F6317612","QtyRemaining":5,"QtyStockSet":3,"Description":"","ColorId":-1,"ColorText":"","ColorValue":"","SizeId":-1,"SizeText":"","WeightId":-1,"WeightText":"","WeightValue":"","UnitCost":12900000.0000,"DealerCost":0,"AfterDiscount":12900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountStartDate":"","DiscountEndDate":"","IsSpecialDiscount":false,"VendorId":"0","VendorName":"","ImageUrl":"","Extra":""},{"ModelId":2287,"ModelName":"فیلتر بازکن کاسه ای تکی 6317915","ModelRef":"F6317915","QtyRemaining":0,"QtyStockSet":1,"Description":"","ColorId":-1,"ColorText":"","ColorValue":"","SizeId":-1,"SizeText":"","WeightId":-1,"WeightText":"","WeightValue":"","UnitCost":0.0000,"DealerCost":0,"AfterDiscount":0,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountStartDate":"","DiscountEndDate":"","IsSpecialDiscount":false,"VendorId":"0","VendorName":"","ImageUrl":"","Extra":""},{"ModelId":2288,"ModelName":"فیلتر بازکن کاسه ای تکی 6318418","ModelRef":"F6318418","QtyRemaining":3,"QtyStockSet":2,"Description":"","ColorId":-1,"ColorText":"","ColorValue":"","SizeId":-1,"SizeText":"","WeightId":-1,"WeightText":"","WeightValue":"","UnitCost":12900000.0000,"DealerCost":0,"AfterDiscount":12900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountStartDate":"","DiscountEndDate":"","IsSpecialDiscount":false,"VendorId":"0","VendorName":"","ImageUrl":"","Extra":""},{"ModelId":2289,"ModelName":"فیلتر بازکن کاسه ای تکی 6318614","ModelRef":"F6318614","QtyRemaining":3,"QtyStockSet":2,"Description":"","ColorId":-1,"ColorText":"","ColorValue":"","SizeId":-1,"SizeText":"","WeightId":-1,"WeightText":"","WeightValue":"","UnitCost":12900000.0000,"DealerCost":0,"AfterDiscount":12900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountStartDate":"","DiscountEndDate":"","IsSpecialDiscount":false,"VendorId":"0","VendorName":"","ImageUrl":"","Extra":""},{"ModelId":2290,"ModelName":"فیلتر بازکن کاسه ای تکی 6318915","ModelRef":"F6318915","QtyRemaining":3,"QtyStockSet":2,"Description":"","ColorId":-1,"ColorText":"","ColorValue":"","SizeId":-1,"SizeText":"","WeightId":-1,"WeightText":"","WeightValue":"","UnitCost":13400000.0000,"DealerCost":0,"AfterDiscount":13400000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountStartDate":"","DiscountEndDate":"","IsSpecialDiscount":false,"VendorId":"0","VendorName":"","ImageUrl":"","Extra":""},{"ModelId":2292,"ModelName":"فیلتر بازکن کاسه ای تکی 6319112","ModelRef":"F6319112","QtyRemaining":3,"QtyStockSet":2,"Description":"","ColorId":-1,"ColorText":"","ColorValue":"","SizeId":-1,"SizeText":"","WeightId":-1,"WeightText":"","WeightValue":"","UnitCost":13400000.0000,"DealerCost":0,"AfterDiscount":13400000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountStartDate":"","DiscountEndDate":"","IsSpecialDiscount":false,"VendorId":"0","VendorName":"","ImageUrl":"","Extra":""},{"ModelId":3229,"ModelName":"فیلتر بازکن کاسه ای تکی 6319115","ModelRef":"F6319115","QtyRemaining":3,"QtyStockSet":1,"Description":"","ColorId":-1,"ColorText":"","ColorValue":"","SizeId":-1,"SizeText":"","WeightId":-1,"WeightText":"","WeightValue":"","UnitCost":13400000.0000,"DealerCost":0,"AfterDiscount":13400000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountStartDate":"","DiscountEndDate":"","IsSpecialDiscount":false,"VendorId":"0","VendorName":"","ImageUrl":"","Extra":""},{"ModelId":2294,"ModelName":"فیلتر بازکن کاسه ای تکی 6319515","ModelRef":"F6319515","QtyRemaining":3,"QtyStockSet":3,"Description":"","ColorId":-1,"ColorText":"","ColorValue":"","SizeId":-1,"SizeText":"","WeightId":-1,"WeightText":"","WeightValue":"","UnitCost":13400000.0000,"DealerCost":0,"AfterDiscount":13400000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountStartDate":"","DiscountEndDate":"","IsSpecialDiscount":false,"VendorId":"0","VendorName":"","ImageUrl":"","Extra":""},{"ModelId":2295,"ModelName":"فیلتر بازکن کاسه ای تکی 63110115","ModelRef":"F63110115","QtyRemaining":3,"QtyStockSet":2,"Description":"","ColorId":-1,"ColorText":"","ColorValue":"","SizeId":-1,"SizeText":"","WeightId":-1,"WeightText":"","WeightValue":"","UnitCost":12900000.0000,"DealerCost":0,"AfterDiscount":12900000,"DiscountPercent":0,"DiscountAmount":0,"DiscountStartDate":"","DiscountEndDate":"","IsSpecialDiscount":false,"VendorId":"0","VendorName":"","ImageUrl":"","Extra":""}],"Options": [],"RELATED": [{"ProductId":567,"QtyRemaining":0,"FromPrice":0,"AfterDiscount":0,"DiscountAmount":0,"DiscountPercent":0},{"ProductId":886,"QtyRemaining":10,"FromPrice":3750000.0000,"AfterDiscount":3750000,"DiscountAmount":0,"DiscountPercent":0},{"ProductId":882,"QtyRemaining":0,"FromPrice":0,"AfterDiscount":0,"DiscountAmount":0,"DiscountPercent":0},{"ProductId":996,"QtyRemaining":2,"FromPrice":55500000.0000,"AfterDiscount":55500000,"DiscountAmount":0,"DiscountPercent":0},{"ProductId":566,"QtyRemaining":0,"FromPrice":0,"AfterDiscount":0,"DiscountAmount":0,"DiscountPercent":0},{"ProductId":1727,"QtyRemaining":5,"FromPrice":48800000.0000,"AfterDiscount":48800000,"DiscountAmount":0,"DiscountPercent":0},{"ProductId":985,"QtyRemaining":4,"FromPrice":9400000.0000,"AfterDiscount":9400000,"DiscountAmount":0,"DiscountPercent":0},{"ProductId":1353,"QtyRemaining":10,"FromPrice":9750000.0000,"AfterDiscount":9750000,"DiscountAmount":0,"DiscountPercent":0}],"Extrafields":{"txtcanonical":""},"ModelShowType":1,"DefaultCategoryId":17,"DefaultCategoryName":"آچارآلات","DefaultCategoryImages":["/storeimage/portalid/0/w/250/url/Cat17_Image14020628-151356.jpg"],"BrandId":3,"BrandName":"FORCE","CurrentDate":"1403-04-25 13:52:19","VendorBuyButtonText":"افزودن به سبد"}