اره گردبر ماکیتا

اره گردبر ماکیتا

کد محصول N5900B
اره گرد بر 2000 وات مدل N5900B ماکیتا MAKITA
 اره گردبر شارژی ماکیتا

اره گردبر شارژی ماکیتا

کد محصول BSS 610
اره گرد بر شارژی مدل BSS610 ماکیتا MAKITA
اره گردبر دیسکی 190 میلیمتر KEYANG

اره گردبر دیسکی 190 میلیمتر KEYANG

کد محصول CS-7CB
اره گردبر دیسکی 190 میلیمتر KEYANG
47,700,000 ریال