بادپاش تفنگی سوماک

بادپاش تفنگی سوماک

کد محصول ...SA-5515B
SA-5515B-500 تفنگی بادپاش 50 سانتی متری سوماک
3,200,000 ریال
پیستوله ایربراش  کاسه رو سوماک 0.2 میلیمتر SUMAKE

پیستوله ایربراش کاسه رو سوماک 0.2 میلیمتر SUMAKE

کد محصول SB-1108
پیستوله ایربراش کاسه زیر نازل، 0.2 میلیمتر
18,200,000 ریال
پیستوله ایربراش کاسه زیر سوماک 0/3 میلیمتر SUMAKE

پیستوله ایربراش کاسه زیر سوماک 0/3 میلیمتر SUMAKE

کد محصول SB-1102
پیستوله ایربراش کا سه زیر نازل 0/3 میلیمتر
16,800,000 ریال
پیستوله رنگ پاش بادی سوماک 0/8 میلیمتر SUMAKE

پیستوله رنگ پاش بادی سوماک 0/8 میلیمتر SUMAKE

کد محصول SS-1101
پیستوله رنگ پاش،کاسه رو نازل،0/8 میلیمتر
27,900,000 ریال
پیستوله رنگ پاش بادی کاسه رو  SUMAKE

پیستوله رنگ پاش بادی کاسه رو SUMAKE

کد محصول SS-1203
پیستوله رنگ پاش،کاسه رو نازل،1/5 میلیمتر
44,000,000 ریال
مخزن رنگ بادی 10 لیتری اتوماتیک Sumake

مخزن رنگ بادی 10 لیتری اتوماتیک Sumake

کد محصول AT-10 AFG
مخزن رنگ بادی 10 لیتری اتوماتیک
247,500,000 ریال
مخزن رنگ بادی 10 لیتری دستی

مخزن رنگ بادی 10 لیتری دستی

کد محصول AT-10 M
مخزن رنگ بادی 10 لیتری دستی
158,000,000 ریال
مخزن رنگ بادی 20 لیتری اتوماتیک Sumake

مخزن رنگ بادی 20 لیتری اتوماتیک Sumake

کد محصول AT-20 A
مخزن رنگ بادی 20 لیتری اتوماتیک
321,000,000 ریال
مخزن رنگ بادی 40 لیتری اتوماتیک

مخزن رنگ بادی 40 لیتری اتوماتیک

کد محصول AT-40 A
مخزن رنگ بادی 40 لیتری اتوماتیک، AT-40A
361,000,000 ریال
مخزن رنگ بادی 60 لیتری اتوماتیک Sumake

مخزن رنگ بادی 60 لیتری اتوماتیک Sumake

کد محصول AT-60 A
مخزن رنگ بادی 60 لیتری اتوماتیک، AT-60A
451,500,000 ریال
پمپ باد 3/5 لیتری (ایربراش) SUMAKE

پمپ باد 3/5 لیتری (ایربراش) SUMAKE

کد محصول MC-1103 TGMVC
کمپرسور ایر براش سوماک
80,000,000 ریال
چسب گرانول

چسب گرانول

کد محصول
چسب گرانول دور بالای شفاف 15 کیلویی MA-6714

واحد مراقبت هوا 1/4 اینچ

واحد مراقبت هوا 1/4 اینچ

کد محصول SA-2322
ناموجود